[Ba Lan] Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học Ba Lan 2021

du-học-châu-Âu-tiết-kiệm-tại-đất-nước-Ba-Lan-01

Các ứng viên được mời nộp đơn cho Học bổng Chính phủ Ba Lan 2021. Học bổng Chính phủ Ba Lan hiện là Nghiên cứu Chương trình Thạc sĩ Toàn thời gian tại các trường Đại học Ba Lan. Học bổng Ba Lan do Bộ Ngoại giao Ba Lan và Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan tài trợ. Học bổng này dành cho Sinh viên Quốc tế đến từ các Quốc gia đang Phát triển.

Học bổng Chính phủ Ba Lan dành cho nhiều lĩnh vực học thuật & Chuyên ngành, ví dụ: Kỹ thuật, CNTT, Khoa học, Khoa học xã hội, Nghệ thuật, v.v. Học bổng dành cho Công dân đến từ các Quốc gia đang phát triển trên khắp thế giới. Chương trình sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan tại các trường Đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học giám sát.

Bạn sẽ Học tại các trường Đại học Công lập và Ngoài Công lập trong các lĩnh vực được Chương trình đề cập. Một số trường Đại học ở Ba Lan không hỏi bạn về IELTS. Bạn có thể Du học Ba Lan mà không cần IELTS. Hầu hết các Chi phí sẽ được đài thọ theo Chương trình Học bổng này. Thông tin chi tiết đầy đủ về Học bổng Chính phủ Ba Lan 2021 được cung cấp dưới đây.

Học Bổng Toàn Phần và Bán Phần Học Phí Bậc Thạc Sĩ Tại National Research University Higher School Of Economics (HSE) 2021

Bậc

Thạc sĩ

Ngành

Tất cả các Khóa học đều có trong Học bổng Chính phủ Ba Lan do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học cấp.

 • Engineering
 • Science
 • Arts
 • Social science
 • Technical
 • Sciences
 • Agricultural sciences
 • Life science

Giá trị học bổng

Học bổng Ba Lan sẽ trang trải hầu hết các chi phí cho tất cả các Sinh viên được chọn. Số tiền học bổng được đưa ra dưới đây.

 • Miễn học phí
 • Chi tiêu hàng tháng: 1.700 PLN mỗi tháng

Trong suốt thời gian nghiên cứu của họ, các ứng viên được chọn cũng sẽ nhận được

 • 500 PLN để trang trải chi phí chuyển đến Ba Lan
 • 500 PLN để trang trải các chi phí liên quan đến việc soạn thảo luận án của họ

Khóa Học Miễn Phí Về Nghệ Thuật Và Thiết Kế Trong Thời Đại Khoa Học Kỹ Thuật

Yêu cầu

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn:

 • Là công dân của một quốc gia đang phát triển
 • Không phải là công dân Ba Lan
 • Trước đây chưa có bằng Thạc sĩ.
 • Trước đây chưa từng được cấp học bổng theo Chương trình;
 • Nói tiếng Anh ít nhất ở trình độ B1.

Deadline

6/6/2021

Cách nộp đơn

Quy trình Đăng ký Trực tuyến. Tất cả các chi tiết, tài liệu cần thiết và quy trình đăng ký đều có sẵn trên trang web. Để đăng ký, xin vui lòng truy cập Visit the Official Website of the Government of Poland Scholarship.

Nguồn: Sandla.org


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.