Sandla Interview

Sandla tiến hành phỏng vấn các bạn đã từng thành công chinh phục các học bổng, chương trình quốc tế, để chia sẻ thêm kinh nghiệm cho các bạn đi sau