Chương trình học bổng trường đại học Chulalongkorn

hoc-bong-dai-hoc-chulalongkorm

Học bổng bậc thạc sĩ và tiến sĩ của đại học Chulalongkorn – Thái Lan. Cùng Sandla xem các thông tin nổi bật của học bổng này nhé.

Mô tả học bổng

Chulalongkorn

Đại học Chulalongkorn đã đóng một vai trò hàng đầu trong việc thực hiện hợp tác tương tác với cộng đồng quốc tế. Để tiếp tục phát triển hợp tác học thuật giữa Thái Lan và nước ngoài, Trường đã thành lập Chương trình học bổng sau đại học dành cho các nước ASEAAN hoặc các nước ngoài ASEAN để hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi nghiên cứu sau đại học tại Đại học Chulalongkorn.

Nước: Thái Lan

Đại học: Chulalongkorn

Bậc học: Thạc sĩ và tiến sĩ

Thời gian học: Không quá 4 năm 

Tổng Hợp Cuộc Thi Vào Mùa Hè 2020

Điều kiện đăng kí  học bổng Chulalongkorn

 1. Có tình trạng sức khỏe tốt
 2. Là công dân các nước trong ASEAN, không có quốc tịch Thái Lan
 3. CV
 4. Bản photo Passport
 5. Giấy khám sức khỏe
 6. Bảng điểm

Lợi ích học bổng Chulalongkorn

 1. Một hạng phổ thông, vé khứ hồi.
 2. Học phí
 3. Trợ cấp hàng tháng và chỗ ở

Lưu ý

 • Ứng viên phải gửi mẫu đơn đã điền đầy đủ và các tài liệu liên quan trực tiếp đến Khoa / Chương trình mà họ lựa chọn trước thời hạn.
 • Ứng viên được sàng lọc và tuyển dụng bởi Khoa / Chương trình mà họ lựa chọn trước khi tên của họ được chuyển đến Office of Academic Affairs, Đại học Chulalongkorn. Tất cả các tài liệu ứng dụng liên quan đã được Khoa / Chương trình sàng lọc phải đến Office of Academic Affairs trong thời, không muộn hơn 19 tháng 6 cho học kỳ đầu tiên và 15 tháng 10 cho học kỳ thứ hai.

Xem thông tin chi tiết

Tại đây

Hạn chót: ngày 15 tháng 10 năm 2020

Tổng hợp học bổng Châu Âu mùa thu 2020

Xem thông tin bằng tiếng anh

Chulalongkorn

Chulalongkorn University has taken a leading role in implementing interactive collaboration with the international community. In order to further develop academic cooperation between Thailand and foreign countries, the University has established the “Graduate Scholarship Programme for ASEAAN or Non-ASEAN countries” to provide financial assistance to international students who wish to pursue their graduate studies at Chulalongkorn University.

Terms

 1. Two-year Master’s degree scholarships
 2. Three-year Doctoral degree scholarships

Benefits

 1. An economy class, round-trip ticket, as actually paid.
 2. Tuition fees
 3. Monthly stipend and accommodation

Notes

Applicants must send the completed application form and relevant documents directly to the Faculty/Programme of their choice before the deadline set by the University’s Office of Academic Affairs.

Applicants must be screened and recruited by the Faculty/Programme of their choice before their names are forwarded to the Office of Academic Affairs, Chulalongkorn University. All relevant application documents which have been screened by the Faculty/Programme must arrive at the Office of Academic Affairs within the University’s deadline, not later than 19 June for the first semester and 15 October for the second semester.

Nguồn: Sandla.org (Lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.