Học bổng toàn phần mọi bậc học của quỹ Đại học KYUSHU Nhật Bản

Đại học KYUSHU Nhật Bản

HOT ! Sandla xin giới thiệu với các bạn học bổng toàn phần mọi bậc học của quỹ Đại học KYushu Nhật Bản.

Quỹ học bổng quốc tế SATO YO 

Hiện nay, Quỹ học bổng quốc tế SATO YO cung cấp học bổng cho các sinh viên học giỏi, tận tâm, nỗ lực trao đổi quốc tế như hiểu biết đa văn hóa (bao gồm cả văn hóa Nhật Bản) và mong muốn  ứng dụng kiến thức mình học được để đóng góp cho xã hội thông qua trao đổi khu vực và các hoạt động tình nguyện. Học bổng dành cho các ứng viên đến từ các quốc gia Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Rudibu, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam.

Nước 

Nhật

Bậc 

Đại học,Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành 

Triết học

Giá trị học bổng 

150,000 Yen/ tháng (undergrad), 180,000 Yen/ tháng (graduate), trong thời hạn hai năm.

Học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân mỗi hai tháng.

Yêu cầu

Ứng viên 

đăng ký vào trường đại học hoặc sau đại học của trường đại học thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Sinh viên quốc tế được tài trợ tư nhân đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây (với điều kiện là họ có quốc tịch Nhật Bản,

1 Những người quan tâm đến sự hiểu biết và thiện chí quốc tế và luôn có thể tham dự sáu cuộc họp một năm tích cực trong tương lai. Sẵn sàng thực hiện các hoạt động trao đổi

2 Những người chưa nhận được một sản phẩm (tài trợ nghiên cứu, thực tập ở nước ngoài

Nếu bạn đang nhận thanh toán, vui lòng liên hệ trước với ban thư ký Foundation. 

3 Người có tư cách lưu trú

4 Những người không có bằng tiến sĩ

5 Những người có kỹ năng ngôn ngữ Nhật Bản không can thiệp vào học tập hoặc nghiên cứu

6 Những người đã học ít nhất một năm khi bắt đầu chương trình học bổng

7 Những người không có cha mẹ sống ở Nhật Bản

8.Người đáp ứng các tài liệu ứng dụng được liệt kê trong phần HỒ SƠ YÊU CẦU dưới đây.

Hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ tài liệu ứng dụng được gửi đến ban thư ký Foundation thông qua Bộ phận sinh viên quốc tế cần bao gồm:

  1. Phong bì số 3 của Nagase (ghi rõ địa chỉ và tên của người phụ trách Phòng Sinh viên Quốc tế, đóng dấu bưu chính): … 2 …

Được sử dụng khi gửi số tiếp nhận, từ nền tảng đến Phòng sinh viên quốc tế cùng một lúc.

  1. Nếu có tài liệu khác kích thước A4 trong tài liệu ứng dụng (ngoại trừ tài liệu được niêm phong nghiêm ngặt), sao chép nó sang kích thước A4

Hãy gửi kèm mọi thứ với bản gốc.

Không sao chép cả hai mặt, không dập ghim

  1. Tài liệu được niêm phong nghiêm ngặt

Deadline

Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019 ( bao gồm dấu bưu điện hợp lệ)

Tuy nhiên, sinh viên chuyển trường mới (sinh viên đại học) và sinh viên mới (sinh viên sau đại học) trong từng thời kỳ sẽ được chấp nhận cho đến ngày 11 tháng 9 (Thứ Tư).

Cách nộp hồ sơ

-Ứng viên nộp hồ sơ qua địa chỉ:

1-7-1 Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0064,  Ban thư ký Quỹ học bổng quốc tế Satoyo, e-mail: sisf@sato-global.com

-Kết quả sẽ được thông báo vào cuối tháng 10/2019

Thông tin chi tiết

Thông tin thêm về học bổng của Đại học KYUSHU Nhật Bản: Tại đây

 


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.