Bạn có bao giờ nghe nói về chương trình Cordes 2019

Cordes là chương trình 5 ngày diễn ra tại Cancun, Mexico vào tháng 10/2019, dành cho các đối tượng là lãnh đạo trong các tổ chức, chương trình, hay hoạt động có liên quan đến xã hội hoặc phi lợi nhuận. Cordes là chương trình 5 ngày diễn ra tại Cancun, Mexico vào tháng 10/2019, dành cho các đối tượng là lãnh đạo trong các tổ chức, chương trình, hay hoạt động có liên quan đến xã hội hoặc phi lợi nhuận.

Cordes là chương trình 5 ngày diễn ra tại Cancun, Mexico vào tháng 10/2019, dành cho các đối tượng là lãnh đạo trong các tổ chức, chương trình, hay hoạt động có liên quan đến xã hội hoặc phi lợi nhuận.

Lợi ích

Các thành viên tham gia chương trình nếu không đến từ khối OECD (khối các nền kinh tế phát triển). Ví dụ như Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng $ 2.950 nếu được nhận đơn chấp thuận.

Chương trình còn cung cấp chỗ ở chung trong 5 ngày. Các bữa ăn, toàn quyền tham gia vào các chương trình lãnh đạo, nhóm thảo luận làm việc, phí giải trí và resort.

Quan trọng nhất, chương trình trao đổi, networking 5 ngày này là cơ hội tuyệt vời để kết nối với hơn 400 nhà lãnh đạo nhiệt huyết nhất thế giới.

Chương Trình Mùa Hè Tại Nhật Bản 2019

Deadline

31/1/2019

Thông tin chi tiết

Tại đây

Các câu hỏi về Chương trình Cordes hoặc đơn đăng ký của bạn hoặc đăng ký?

Liên hệ Email:  fellowship@ocimpact.com

Nguồn: Sandla.ordg – Ngọc Anh (Lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *