Cơ hội làm việc tại Đại học Liên Hợp Quốc ở Macau

Cơ hội làm việc

HĐại học Liên Hợp Quốc (UNU) là một cộng đồng quốc tế gồm các học giả tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học và phổ biến kiến ​​thức nhằm thực hiện các mục đích và nguyên tắc của Liên hợp quốc, Nhân dân và các quốc gia thành viên. Nó đóng vai trò là bể tư duy cho hệ thống Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao năng lực đặc biệt ở các nước đang phát triển – cũng như một nền tảng cho những ý tưởng mới. Cùng Sandla xem qua cơ hội làm việc tại đây nhé!

Chi tiết

Nghiên cứu sinh cao cấp được yêu cầu tại Đại học Liên Hợp Quốc. Nghiên cứu sinh sẽ dành ba đến sáu tháng cư trú tại UNU-CS ở Macau. Trong thời gian này nghiên cứu sinh khám phá các chủ đề nghiên cứu dựa trên mối quan tâm chung, độc lập hoặc cùng với một nhà nghiên cứu chủ nhà UNU-CS. 

Trách nhiệm chính

Bạn sẽ tiến hành nghiên cứu chất lượng cao có thể thúc đẩy các biên giới mới. Bên cạnh đó, bạn có thể tăng cường hiểu biết nghiên cứu cốt lõi và / hoặc đưa ra các phương pháp tiếp cận mới cho các vấn đề phát triển lâu dài trong lĩnh vực CNTT và phát triển bền vững. Hơn nữa, bạn sẽ là một phần của cả 2 chương trình. Đó là Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Điện toán và Xã hội của Đại học Liên Hợp Quốc (UNU-CS). Kết quả nghiên cứu của bạn sẽ thông báo cho việc hoạch định chính sách của Liên Hợp Quốc về các vấn đề liên quan đến CNTT và phát triển bền vững.

Trình độ và yêu cầu

Người đương nhiệm cần có bằng tiến sĩ. Nếu không thì bằng cấp tương đương vị trí một giảng viên. Hoặc vị trí nghiên cứu cao cấp tại một tổ chức khác. Phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu học thuật, với các hồ sơ và ấn phẩm đã được chứng minh xuất sắc trong học tập, tham gia vào nghiên cứu liên quan đến chương trình nghiên cứu của UNU-CS.

Ứng viên nộp đơn cần gửi đơn đăng ký qua email đến rf_cs@unu.edu. Hồ sơ bao gồm cả sơ yếu lý lịch đề xuất nghiên cứu một thư giới thiệu (từ một người quen thuộc với công việc học tập của bạn) một Lịch sử cá nhân UNU đã ký và đã ký (P.11) dòng “Ứng dụng cho nghiên cứu viên cao cấp.

Deadline: 15/5/2019

Thông tin chi tiết và nộp đơn: Tại đây

Hãy chuẩn bị hồ sơ thật tốt để cơ hội làm việc tại Đại học Liên hợp quốc như một nghiên cứu sinh không còn xa nữa nhé!

Các bạn có thể xem thêm về các cơ hội làm việc trong cộng đồng Liên hợp quốc tại đây

Nguồn: Sandla.org – Hiền  Như (lược dịch)

 

 

 


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.