Cuộc thi cho người muốn tham dự Đại hội IBRO Thế giới lần thứ 10

dai-hoi-ibro-the-gioi

Tài trợ du lịch của Đại hội Thế giới IBRO 2019 dành cho các nhà thần kinh học chất lượng cao từ các khu vực địa lý và khoa học khác nhau, những người muốn tham dự Đại hội IBRO Thế giới lần thứ 10 diễn ra tại Daegu, Hàn Quốc từ ngày 21-25 tháng 9 năm 2019.

Mô tả chung

IBRO là liên đoàn toàn cầu của các tổ chức khoa học thần kinh nhằm mục đích thúc đẩy và hỗ trợ khoa học thần kinh trên toàn thế giới thông qua đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu hợp tác, tiếp cận và vận động. Tài trợ du lịch của Đại hội Thế giới IBRO là một trong những sáng kiến ​​như vậy. Hơn 90 tổ chức khoa học quốc tế, quốc gia và khu vực tạo thành Hội đồng quản trị IBRO, cùng với năm Ủy ban khu vực của IBRO, giải quyết nhu cầu và thúc đẩy công việc của từng nhà khoa học và cộng đồng nghiên cứu ở khắp mọi nơi. Ngoài ra, IBRO có quan hệ đối tác với các tổ chức và tổ chức khoa học có cùng chí hướng để xác định các ưu tiên và giúp thu hẹp khoảng cách về kiến ​​thức, đầu tư và nguồn lực trong lĩnh vực nghiên cứu não bộ.

Hội đồng quản trị và các ban liên quan

Hội đồng quản trị là cơ quan chủ quản của IBRO. Nó xác định các chính sách và chương trình của IBRO và chỉ đạo việc thực hiện và thực hiện chúng. Hội đồng quản trị được trao quyền thực hiện tất cả các bước cần thiết để thực hiện chức năng của mình. Nó có thể ký kết hợp đồng mà IBRO có thể hợp pháp thực hiện. Hội đồng quản trị có thể sắp xếp phù hợp để hợp tác với các tổ chức khác. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch IBRO.

Ban chấp hành làm việc với Tổng thư ký để thực hiện các sáng kiến ​​của Hội đồng quản trị. Ủy ban điều hành đưa ra quyết định về việc chấp nhận các tổ chức thành viên của IBRO và bầu Giám đốc cho các chương trình khác nhau được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị và Cán bộ liên lạc với các tổ chức khác và nhận báo cáo của họ. Ban chấp hành sẽ bổ nhiệm tạm thời các sĩ quan và thành viên ủy ban khi cần thiết.

Địa điểm

Trực tuyến

Lợi ích

Khoản tài trợ 2000 Euro sẽ được cung cấp cho người tham gia được chọn.

Yêu cầu

  • Ít nhất một thư giới thiệu là cần thiết để được xem xét cho khoản tài trợ này. Hai là lý tưởng.
  • Ưu tiên cho những người chưa nhận được một khoản trợ cấp du lịch IBRO trong vòng ba năm qua.

Deadline

8/2/2019

Thông tin chi tiết

Tại đây

Link đăng ký

Tại đây

Nguồn: Sandla.org – Hiền Như (Lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *