Tham Gia Diễn Đàn Đô Thị Châu Á – Thái Bình Dương – The Asia-Pacific Urban Forum (APUF) lần thứ 7 tại Malaysia

tham-gia-dien-dan-do-thi-chau-a-thai-binh-duong-the-asia-pacific-urban-forum-apuf-lan-thu-7-tai-malaysia

Sandla tuần này muốn giới thiệu đến với các bạn một chương trình trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta – Diễn đàn đô thị Châu Á – Thái Bình Dương The Asia-Pacific Urban Forum (APUF) – lần thứ 7 được tổ chức tại Malaysia. Với hoạt động  trao đổi, thảo luận trong 3 ngày lý thú, APUF-7 hy vong sẽ là một chương trình đáng nhớ dành cho tất cả mọi người.

Mô tả chương trình The Asia-Pacific Urban Forum (APUF) 

  • Diễn đàn đô thị châu Á – Thái Bình Dương (The Asia-Pacific Urban Forum) là diễn đàn đa bên lớn nhất và đa dạng nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Từ năm 1993, Diễn đàn đô thị châu Á – Thái Bình Dương đã tập hợp các bên liên quan đô thị, tham gia các nhà hoạch định chính sách từ chính quyền địa phương và quốc gia, tổ chức tài chính, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân để thảo luận về các giải pháp đổi mới cho khu vực.
  • Năm 2019, Diễn đàn đô thị châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 7 (APUF-7) sẽ cung cấp nền tảng khu vực thường trực để thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 cho các thành phố trong khu vực và đóng vai trò là nơi khởi động Báo cáo Tương lai của các thành phố châu Á-Thái Bình Dương 2019 với sự hợp tác với Urbanice Malaysia, Ngân hàng Phát triển Châu Á, UN-Habitat, Liên minh Châu Âu, Quỹ Rockefeller, UNDP và Trung tâm Thành phố có thể sống của Singapore. Nhiều cuộc đối thoại lãnh đạo đa bên và các phiên họp toàn thể tương tác sẽ xem xét một số vấn đề đô thị quan trọng và mới nổi sẽ xoay quanh tương lai phát triển đô thị bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương. 
  • Bốn chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận là: 

+ Dữ liệu và công nghệ tiên tiến cho các thành phố thông minh

+ Quản trị và phát triển năng lực cho các thành phố kiên cường

+ Quy hoạch đô thị và lãnh thổ

+ Tài chính thành phố.

Thời gian

15 – 17/10/2019

Cuộc Thi Ảnh Quốc Tế International Filter Photo Contest Dành Cho Mọi Đối Tượng [Thi Online]

Nước

Malaysia

Lợi ích

Chương trình cung cấp nhiều quyền lợi cho các ứng viên như sau

  • Tham gia diễn đàn đa bên lớn nhất và đa dạng nhất Châu Á – Thái Bình Dương.
  • Theo dõi và trao đổi với nhà lãnh đạo các nước về các vấn đề trong khu vực.
  • Hoạt động miễn phí trong chương trình

Yêu cầu

Ứng viên

  • Tham gia toàn bộ chương trình.
  • Nhiệt tình trao đổi và thảo luận các biện pháp đổi mới khu vực.
  • Toàn bộ các ứng viên

Hồ sơ yêu cầu

Khả năng tiếng Anh tốt để giao tiếp và đối thoại trong Diễn đàn

Tham gia cuộc thi khởi nghiệp Công nghệ Hello Tomorrow Global Challenge

Deadline

30/09/2019

Cách nộp hồ sơ

Đăng kí tài khoản bằng mail và Register tại đây

Link thông tin chương trình 

Tại đây

Nguồn: Sandla.org

 


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.