Tổng hợp học bổng hiệu trưởng/ phó hiệu trưởng cho sinh viên quốc tế

Học bổng hiệu trưởng/ phó hiệu trưởng  là một trong số học bổng uy tín nhất được cung cấp bởi các trường đại học ở Anh và Úc cho sinh viên quốc tế xuất sắc. Thông thường, ở dạng miễn giảm học phí toàn phần / một phần và có thể bao gồm cả phụ cấp / học bổng.

 

  1. Westminster Vice-Chancellor’s Scholarship for Developing Country Students

 

Học bổng Phó hiệu trưởng Westminster là học bổng uy tín nhất của bậc Đại học, với mục đích tài trợ đầy đủ cho sinh viên từ các quốc gia đang phát triển để học thạc sĩ toàn thời gian tại trường. Học bổng bao gồm miễn học phí đầy đủ, chỗ ở, chi phí sinh hoạt và các chuyến bay đến và đi từ London.

Quốc gia: Anh

Deadline: 31/5 ( hằng năm)

Link chi tiết: https://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/vice-chancellor-scholarship

  1. University of the West of England Chancellor’s Scholarships

Đại học West of England, Bristol cung cấp Học bổng hiệu trưởng, trong đó người nhận sẽ được yêu cầu thực tập làm việc trong Văn phòng Phát triển Quốc tế và các khoa khác, cũng như sẽ được yêu cầu thực hiện hoạt động đại sứ tại trường đại học trong suốt thời gian của khóa học. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí.

Quốc gia: Anh

Deadline: 28/4 ( hằng năm

Link chi tiết: https://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx

Tổng hợp học bổng hằng năm tại UK với đa cấp bậc học

  1. Warwick Chancellor’s International Scholarships

Trường đại học Warwick trao khoảng 25 suất học bổng hiệu trưởng cho các tiến sĩ xuất sắc nhất hàng năm. Học bổng dành cho sinh viên thuộc bất kỳ quốc tịch nào và cho bất kỳ ngành học nào được cung cấp tại Warwick. Học bổng bao gồm thanh toán toàn bộ học phí ở nước ngoài và trợ cấp bảo trì.

Quốc gia: Anh

Deadline:18/6 ( hằng năm)

Link chi tiết: https://warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarships_and_funding/typesoffunding/chancellorsinternational

  1. Vice Chancellor’s International Scholarship for Research Excellence at University of Nottingham

Đại học Nottingham cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi chương trình nghiên cứu tiến sĩ hoặc nghiên cứu MPhil tại trường Đại học. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí

Quốc gia: Anh

Deadline: 8/3 ( hằng năm)

Link chi tiết: https://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/scholarships/research-scholarships/research-overseas.aspx

  1. University of Sussex Chancellor’s International Scholarships

Học bổng quốc tế của Đại học Sussex được trao trên cơ sở kết quả học tập và tiềm năng cho các sinh viên quốc tế ngoài EU đã nộp đơn và sinh viên  sau đại học toàn thời gian tại Đại học Sussex. Học bổng giảm 50% học phí sinh viên quốc tế..

Quốc gia: Anh

Deadline: 1/3 ( hằng năm)

Link chi tiết: https://www.sussex.ac.uk/study/fees-funding/masters-scholarships/view/1005-Chancellor%E2%80%99s-International-Scholarship

Tổng hợp học bổng toàn trường dành cho sinh viên quốc tế

  1. Macquarie Vice-Chancellors International Scholarships

Học bổng quốc tế Macquarie Vice-Chancellor, dành cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi bậc đại học hoặc sau đại học trong hầu hết các khóa học tại cơ sở của đại học Macquarie University’s North Ryde. Số tiền học bổng được dao động lên tới 10.000 đô la Úc.

Quốc gia: Úc

Link chi tiết: https://www.mq.edu.au/study/why-study-here/scholarships/scholarships/details/vice-chancellors-international-scholarship

  1. Charles Darwin University Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships

Đại học Charles Darwin cung cấp một số lượng giới hạn học bổng 25-50% học phí cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và thành tích cao và đang tìm một khóa học đại học hoặc sau đại học tại CDU

Quốc gia: Úc

Deadline: 1/5 ( hằng năm)

Link chi tiết: https://www.cdu.edu.au/international/future-students/scholarships

Nguồn: Sandla.org- Hương Giang ( sưu tầm)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *