DUO Sweden – Chương trình trao đổi ngắn hạn tại Thụy Điển

DUO Sweden

Chương trình tài trợ DUO Sweden cho học sinh trao đổi tại quốc gia Thụy Điển trong thời gian ít nhất là 1 học kỳ với mức hỗ trợ lên đến 4.000 USD. Đây là chương trình của chính phủ Thụy Điển cho việc trao đổi sinh viên giữa hai bên Việt Nam & Thụy Điển.

Mô tả học bổng 

Chương trình học bổng DUO Sweden được thành lập năm 2010 với mục đích thúc đẩy trao đổi người giữa Thụy Điển và 21 quốc gia châu Á (có bao gồm Việt Nam) trên cơ sở cân bằng.

Nước

Thụy Điển

Bậc

Cử nhân và sau Đại học

Giá trị học bổng 

 • DUO Sweden 2019/2020 dành cho các dự án trao đổi, sẽ bắt đầu từ tháng 8/2019 và kết thúc trước tháng 9/2020 để tránh trùng lặp thời gian thực hiện các dự án trao đổi được DUO Sweden lựa chọn trong những năm tiếp theo. Việc lựa chọn chỉ được thực hiện mỗi năm một lần. Về mặt này, những người đang có kế hoạch trao đổi trong Học kỳ mùa xuân năm 2020 (tháng 1-tháng 8/2020) sẽ được áp dụng
 • Thời gian học bổng được giới hạn trong một học kỳ (hoặc 4 tháng, tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn).
 • 3.500 Euro cho sinh viên châu Á và 3.500 Euro cho sinh viên Thụy Điển ở miền/quốc gia thu nhập cao. Đối với các nước thu nhập trung bình và thấp, sinh viên châu Á nhận được 4.000 Euro và sinh viên Thụy Điển nhận được 3.000 Euro.
 • Thời gian trao đổi nên dài tối thiểu một học kỳ và học bổng chỉ dành cho những người học toàn thời gian (tối thiểu 24 ECTS / 16 tuần). Trao đổi ít hơn một học kỳ sẽ KHÔNG được chấp nhận. Nếu một học kỳ dài hơn 4 tháng trong tổ chức thăm, học bổng sẽ được trao trong 4 tháng. (Một định nghĩa về nghiên cứu toàn thời gian ở Thụy Điển là 30 tín chỉ ECTS mỗi học kỳ, nói chung là 20 tuần.)
 • Trong trường hợp trao đổi sinh viên kéo dài ít hơn số tuần được cấp, thì học bổng sẽ được điều chỉnh trên cơ sở pro-rata và việc hoàn trả các khoản tiền được cung cấp sẽ được yêu cầu.

Yêu cầu 

 1. 1. Một tổ chức giáo dục ở Thụy Điển (tổ chức gia đình) và một tổ chức giáo dục ở châu Á (tổ chức chủ nhà) đã thành lập một thỏa thuận hợp tác học thuật / thỏa thuận liên tổ chức; và
 2. Tổ chức gia đình Thụy Điển đã chọn một sinh viên quốc gia EU đăng ký tại tổ chức nhà để gửi đến tổ chức chủ nhà châu Á, và lựa chọn đó đã được chấp nhận bởi tổ chức chủ nhà châu Á; và

3.Cùng một tổ chức châu Á đã chọn một sinh viên châu Á ghi danh tại tổ chức chủ nhà để gửi đến tổ chức nhà Thụy Điển, và lựa chọn đó đã được chấp nhận bởi cùng một tổ chức nhà Thụy Điển.

Đối tượng

Sinh viên đại học và sau đại học hiện đang theo học tại các trường đại học

Tất cả các ứng viên sẽ duy trì trạng thái sinh viên của họ tại thời điểm nộp đơn cho đến khi họ tham gia trao đổi và học bổng chỉ dành cho những người sẽ học toàn thời gian trong thời gian trao đổi.

Cách nộp hồ sơ 

 1. Điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại đây
 2. Lick JOIN US và tìm Tên của Tổ chức để lấy ID. Nếu bạn không tìm thấy tên của tổ chức của mình, vui lòng liên hệ với ban thư ký để thêm tổ chức của bạn vào danh sách.
 3. Tải lên trang web Bản sao Thỏa thuận hợp tác (hoặc Bản ghi nhớ hợp tác) giữa các tổ chức được ghép nối HOẶC tuyên bố ý định thiết lập thỏa thuận hợp tác mới, được ký bởi Viện trưởng Viện Giáo dục Đại học Thụy Điển.
 4. Tải lên trang web Bản sao Hộ chiếu của các ứng viên được ghép nối
 5. Tải lên trang web Bản sao Bảng điểm của các ứng viên được ghép nối (nên bao gồm các điểm cho đến học kỳ mùa thu 2018)

Chương trình trao đổi văn hóa dạy tiếng anh tại Trung Quốc (Tài trợ toàn phần) – Không yêu cầu tiếng Trung

Lưu ý về khóa học

 • Tổng số tín chỉ của học sinh châu Á nên được chuyển đổi thành ECTS khi ứng viên hệ thống chấm điểm học đường.
 • Nếu các khóa học được liệt kê trong đơn đăng ký khác với các khóa học thực tế, Người liên hệ hoặc Người trao đổi có trách nhiệm thông báo cho Ban thư ký phê duyệt; nếu thủ tục này không được thực hiện trước, giải thưởng học bổng cho cả hai sinh viên có thể bị hủy và do đó hoàn trả.

Lưu ý về đăng ký

 1. Nhập mật khẩu của bạn với thông tin tối thiểu của người liên hệ trong Đại học nhà.
 2. Tổ chức gia đình cần điền vào toàn bộ đơn đăng ký bao gồm thông tin của Tổ chức chủ nhà. Có thể tải xuống Ứng dụng từ định dạng PDF từ trang web ASEM-DUO tại đây
 3. Khi chắc chắn đã nộp đủ giấy tờ cần thiết, bấm “submit”. Tổ chức tại nhà sẽ nhận được email xác nhận từ ban thư ký trong vòng 3 ngày sau khi hoàn tất việc nộp. Nếu bạn không nhận được email xác nhận, vui lòng liên hệ với admin2@asemduo.org ngay lập tức.
 4. Phần còn lại của các tài liệu (Thỏa thuận hợp tác, Bản sao hộ chiếu và Bảng điểm) có thể được tải lên ở bước cuối cùng của quy trình đăng ký.

Deadline

23/5/2019

Thông tin chi tiết

Tại đây

Nguồn: Sandla.Org – Phương Thanh (sưu tầm)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.