[Hàn Quốc] 40 Suất Học Bổng Toàn Phần Khoá Học Ngôn Ngữ Ngắn Hạn Từ Korean Foundation Tại Đại Học Sogang 2020

han-quoc-40-suat-hoc-bong-toan-phan-khoa-hoc-ngon-ngu-ngan-han-tu-korean-foundation-tai-dai-hoc-sogang-2020

Cơ hội thành trao đổi sinh tại Hàn Quốc 2021 qua suất học bổng toàn phần khóa học ngôn ngữ ngắn hạn. Ngại gì không cùng Sandla tìm hiểu?

Lời mở đầu

Sandla mang một tin tuyệt vời đến cho các bạn đây. Quỹ Hàn Quốc đang cung cấp Chương trình trao đổi Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế vào năm 2021. Đây là Học bổng Chương trình trao đổi Hàn Quốc được tài trợ hoàn toàn dành cho bạn. Chương trình cấp bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ đều nộp từ năm 2020 này.

Đối với học bổng KF, bạn không cần những bài kiểm tra tiếng Anh. Trên thực tế Chỗ ở của bạn, số tiền học bổng hàng tháng của Visa hoàn toàn thuộc về Trách nhiệm của Chính phủ Hàn Quốc.

Một cơ hội tuyệt vời

Khoảng 40 ứng viên được chọn mỗi năm cho học bổng KF này để đào tạo ngôn ngữ. Nền tảng Chương trình học bổng ngôn ngữ Hàn Quốc thời gian là 6 tháng.

Từ năm 1993, Korea Foundation đang cung cấp học bổng Chương trình trao đổi được tài trợ hoàn toàn hàng năm cho sinh viên quốc tế để quảng bá chung ngôn ngữ Hàn Quốc.

Chương trình KF Fellowship for Korea Language Training (KLT) tạo cơ hội cho những người có nhiều bằng cấp về nghiên cứu Hàn Quốc, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc và những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Hàn Quốc ở các quốc gia khác nhau để học tiếng Hàn đúng cách và tìm hiểu về Văn hóa Hàn Quốc bằng cách đến đây.

Cơ Hội Giành Tài Trợ $100,000 Từ Quỹ UNICEF Dành Cho Ý Tưởng Khởi Nghiệp Sáng Tạo Blockchain 2020

Giá trị học bổng

Chi phí sinh hoạt (trả theo tháng)

  • Sinh viên / người có bằng thạc sĩ hoặc cá nhân có ít hơn ba năm kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan: 1.000.000 KRW
  • Ứng viên tiến sĩ và những người có ít nhất ba năm kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan: 1.200.000 KRW

Phụ cấp đi lại: 300.000 KRW (trợ cấp một lần)

Học phí và lệ phí cho một tổ chức học tập

Bảo hiểm y tế (bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế do một công ty bảo hiểm Hàn Quốc cung cấp)

Diễn đàn Tin học Công nghệ - Vforum.vn

ảnh: Vforum.vn

Yêu cầu

Có thể trở thành ứng viên quốc tế có bằng Cử nhân, bằng thạc sĩ, hoặc bằng tiến sĩ.

Trên thực tế, một Nhân viên hoặc Nhà nghiên cứu đại học cũng có thể nộp đơn cho Học bổng này.

Công dân Hàn Quốc không thể nộp đơn xin học bổng này tại Hàn Quốc.

Các cá nhân đã học hoặc tiến hành nghiên cứu tại Hàn Quốc cũng không thể áp dụng.

Các cá nhân đã nhận được học bổng KF cho đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc trong vòng 2 năm qua (2019-2020) không đủ điều kiện.

Hội Thảo Thế Hệ Lãnh Đạo Nữ Mới Tổ Chức Bởi Tập Đoàn Tư Vấn Đa Quốc Gia McKinsey & Company 2020 (Miễn Phí Tham Dự)

Hồ sơ

Chỉ các tệp được quét (ở định dạng PDF) là hợp lệ. Các tập tin hình ảnh sẽ không được tính vào hồ sơ. (Vui lòng không tải lên hình ảnh được chụp bằng điện thoại di động của bạn.)

Mẫu đơn và tất cả các tài liệu phải được gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Nếu tài liệu được gửi bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng gửi cả tệp gốc và bản dịch nguyên văn.

Những người được chọn làm người nhận học bổng có thể được KF yêu cầu nộp tài liệu bổ sung.

Sau khi ứng viên nộp đơn trực tuyến, hệ thống ứng dụng trực tuyến sẽ tự động gửi e-mail đến các người giới thiệu có địa chỉ e-mail mà ứng viên đã cung cấp.

Cách đăng ký

Các ứng dụng nên được gửi qua Cổng thông tin ứng dụng trực tuyến KF. Nhấp vào nút “Apply” ở cuối thông báo chương trình này và điền vào mẫu đơn trực tuyến.

Deadline

31/08/2020

Thông tin chi tiết

Tại đây


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.