Học Bổng Tiến Sĩ Tại Ủy Ban Năng Lượng Và Nguyên Tử Thay Thế Của Pháp 2020

chuong-trinh-trao-doi-ngan-han-uc-berkeley-olive-fellowship-2020-my-toan-phan

Chương trình NUMERICS là một chương trình Tiến sĩ quốc tế mới được CEA đưa ra trong các lĩnh vực mô phỏng số và tính toán khoa học. Chương trình sẽ kéo dài năm năm với việc tuyển dụng 3 nhóm nghiên cứu sinh trong giai đoạn ba năm 2018-2021, 2019-2022 và 2020-2023. Tuần này, cùng Sandla tìm hiểu học bổng Tiến sĩ này nhé.

Mô tả học bổng

Ủy ban Năng lượng và Nguyên tử thay thế của Pháp (The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission  – CEA) là tổ chức chủ chốt trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong bốn lĩnh vực chính:

  1. Quốc phòng và an ninh,
  2. Năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo
  3. Nghiên cứu công nghệ cho ngành công nghiệp
  4. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học vật lý và khoa học đời sống.

Nước 

Pháp

Bậc 

Tiến sĩ

Ngành 

Science

Engineering

Applied Sciences

hoc-bong-mba-tai-daidai-hoc-british-columbia-2020

Dịch Bệnh COVID-19 Ảnh Hưởng Thế Nào Tới Các Công Ty?

Yêu cầu

Ứng viên

  • Trước khi đăng ký chương trình NUMERICS, tất cả các ứng viên nên xác minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Được ghi danh vào một chương trình cấp bằng thạc sĩ trước khi bắt đầu luận án tiến sĩ.
  • Không cư trú hoặc thực hiện hoạt động chính của họ tại Pháp hơn 12 (mười hai) tháng trong ba năm trước thời hạn cuộc gọi (điều kiện di động), tức là trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 – ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Danh sách các đề tài tiến sĩ do CEA đề xuất và mở cho phiên 2020 sẽ được công bố trên trang web hiện tại vào tháng 1 năm 2020. Các dự án sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, từ khoa học cơ bản đến khoa học ứng dụng, nhưng luôn luôn có một thành phần quan trọng của mô phỏng, khoa học điện toán và khoa học máy tính, bao gồm dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

hoc-bong-toan-phan-va-ban-phan-bac-thac-si-ve-vat-li-y-khoa-tai-trung-tam-vat-li-quoc-te-ictp-2020

Để biết thêm thông tin về một đề tài tiến sĩ cụ thể, ứng viên có thể liên hệ với giám sát viên tiến sĩ của dự án bằng cách sử dụng các chi tiết được chỉ ra trên trang mô tả của đề tài tiến sĩ cụ thể.

Những Website Hữu Ích Giúp Tăng Kĩ Năng Đọc Tiếng Anh

Deadline

30/04/2020

Cách nộp hồ sơ

Nộp đơn

Để nộp đơn, các ứng viên phải điền vào Đơn đăng ký cùng với các tài liệu cần thiết và gửi chúng đến Numics@cea.fr.

Tại đây

Link thông tin chương trình 

Tại đây

Nguồn: Sandla.org (lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.