Học Bổng Toàn Phần Trao Đổi Ngắn Hạn Tại Đại Học Kanazawa 2021-2022

hoc-bong-toan-phan-trao-doi-ngan-han-tai-dai-hoc-kanazawa-2021-2022

Sandla giới thiệu đến các bạn học bổng trao đổi ngắn hạn tại đại học Kanazawa. Cùng Sandla tìm hiều nhé.

Mô tả chương trình 

Chương trình này được thiết kế cho những sinh viên theo học tại các cơ sở có thỏa thuận trao đổi với Đại học Kanazawa *, những người có ý định theo học tại Đại học Kanazawa trong thời gian không dưới sáu tháng đến không quá một năm. Trong khi vẫn theo học tại các cơ sở tại nhà của họ, những sinh viên này có thể theo học một chương trình không cấp bằng tại Đại học Kanazawa với mục đích trải nghiệm văn hóa nước ngoài, học tiếng Nhật thực tế, tham gia các lớp học tín chỉ hoặc tham gia nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của người giám sát.

Học Bổng Thạc Sĩ Excellence Programme từ Wageningen University & Research

Điều kiện

  • Ứng viên phải có quốc tịch được chính phủ Nhật Bản chấp thuận. 
  • Ứng viên phải từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2021 (Những người sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 1991 đến ngày 1 tháng 4 năm 2003). 
  • Ứng viên không được nhận học bổng của chính phủ Nhật Bản (MEXT) trong ba năm qua (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2021).

Lợi ích

Những người tham gia sẽ nhận được những thứ sau đây, nếu được chấp nhận là người nhận học bổng của chính phủ Nhật Bản (MEXT). 

  • Số tiền học bổng năm tài chính 2020 như dưới đây. Số tiền có thể được sửa đổi trong tương lai.
  • Trợ cấp hàng tháng: 117.000 yên (tính đến năm 2019) Một vé máy bay khứ hồi (hạng phổ thông) 

Xem thông tin chi tiết

Tại đây

Hạn cuối: 01/02/2020

These programs are designed for students enrolled at institutions that have an exchange agreement with Kanazawa University* who intend to study at Kanazawa University for a period of not less than six months to not more than one year. While remaining enrolled at their home institutions, such students may study in a non-degree program at Kanazawa University for the purposes of experiencing a foreign culture, learning practical Japanese, taking credited classes, or participating in independent research under the guidance of a supervisor. 

5 Kênh Youtube Yêu Thích Để Học Mọi Thứ Trên Đời

Scholarship

Participants will receive the following, if accepted as a Japanese government (MEXT) scholarship recipient. Fiscal 2020 scholarship amounts are as below. The amount may be revised in the future. Monthly allowance: 117,000 yen (as of 2019) A round-trip air ticket (economy class) Applicants for the scholarship must meet the following requirements in addition to the abovementioned requirements for application. 1) Applicants must have a nationality approved by the Japanese government. 2) Applicants must be aged from 18 years to less than 30 years as of 1 April 2021 (Those born between 2 April 1991 and 1 April 2003). Applicants must not have received a Japanese government (MEXT) scholarship in the past three years (as of 1 October 2021).  

Nguồn: Sandla.org (Lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.