[Tài Trợ Toàn Phần] Học Bổng KTH Miễn Học Phí Cho Sinh Viên Ngoài EU

tai-tro-toan-phan-hoc-bong-kth-mien-hoc-phi-cho-sinh-vien-ngoai-eu

Hàng năm, Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH ở Thụy Điển cung cấp  một số lượng học bổng KTH dựa trên thành tích học tập xuất sắc cho những sinh viên đang theo học Thạc sĩ tại KTH. 

Mô tả học bổng KTH 

Hàng năm, một số lượng học bổng KTH giới hạn được trao dựa trên thành tích học tập xuất sắc cho những sinh viên đang học chương trình Master Master tại KTH. Học bổng được xem xét dựa trên kết quả xuất sắc trong học tập. Theo đó, ứng viên lãnh học bổng này được tài trợ học phí trong hai năm đầu.

Nước 

Thụy Điển

Học bổng toàn phần dành cho ngành nghiên cứu, Thụy Điển

Bậc

Thạc sĩ

Số lượng Học bổng KTH

30 học bổng

tai-tro-toan-phan-hoc-bong-kth-mien-hoc-phi-cho-sinh-vien-ngoai-eu

Giá trị học bổng KTH 

Hỗ trợ học phí năm đầu tiên và năm thứ hai, dựa trên đánh giá kết quả học tập ở năm thứ nhất. 

Học bổng chính phủ Thụy Điển Toàn Phần Thạc Sĩ

Yêu cầu ứng viên cho Học bổng KTH

tai-tro-toan-phan-hoc-bong-kth-mien-hoc-phi-cho-sinh-vien-ngoai-eu

Là công dân ngoài các nước EU/EEA/EFTA 

Để đủ điều kiện nộp đơn, trước hết bạn phải hoàn tất  học phí và đã đăng ký chương trình Master Master tại KTH. Ngoài ra, học bổng KTH không dành cho những người đăng ký tham gia chương trình thạc sĩ Erasmus Mundus và EIT. 

Học bổng được cấp chủ yếu trên cơ sở kết quả học tập xuất sắc. Chỉ những ứng viên đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của chương trình mới được xem xét cấp học bổng.

Deadline

1/12/2019

Link thông tin học bổng KTH

Xem thông tin chi tiết và mẫu đơn của từng loại học bổng Tại đây

 

ENGLISH 

Brief description

Every year, a limited number of KTH Scholarships are awarded based on academic excellence to students who are required to pay tuition fees and who has applied for a Master’s programme at KTH as the first priority.

Host Institution(s)

KTH Royal Institute of Technology in Sweden

Level/Field(s) of study

Eligible Masters Programme offered at the University

Number of Scholarships

About 30

Eligibility

Citizens from non-EU/EEA/EFTA countries

To be eligible to apply, you must be required to pay tuition fees and have applied for a Master’s programme at KTH as your first priority. Students with a conditional eligibility are eligible to apply for a scholarship. KTH Scholarships are not available for applicants to Erasmus Mundus and EIT master’s programmes.

The scholarship is granted primarily on the basis of academic excellence and the nomination process will be undertaken in parallel with the selection process for admission to the programme. Only applicants who fulfil the eligibility requirements of the programme applied for will be considered for a scholarship.

Application instructions

Applications open 1 December 2019.

Applications are done online. Deadline is 15 January 2020. It is important to visit the official website (link found below) to access the application form and for detailed information on how to apply for this scholarship.

Nguồn: Sandla.org


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *