Tham gia khoá học khóa học tiếng Anh thương mại online về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại

khóa học tiếng Anh thương mại

khóa học tiếng Anh thương mại này được thiết kế để dạy bạn giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong bối cảnh chuyên nghiệp.

Mô tả khoá học

Bạn sẽ mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh, cải thiện khả năng viết và nói tiếng Anh trong cả tương tác xã hội và nghề nghiệp, và học thuật ngữ và kỹ năng mà bạn có thể áp dụng cho các cuộc đàm phán kinh doanh, trò chuyện qua điện thoại, báo cáo bằng văn bản và email, và thuyết trình chuyên nghiệp.

Có 5 khóa học trong chuyên ngành

  • Mạng
  • Các cuộc họp
  • Lập kế hoạch & đàm phán
  • Thuyết trình
  • Capstone Project

(có phụ đề tiếng Anh)

Lợi ích của khóa học tiếng Anh thương mại

Mỗi chuyên ngành bao gồm một dự án thực hành. Bạn sẽ cần hoàn thành (các) dự án để hoàn thành Chuyên ngành và nhận chứng chỉ của mình. Nếu Chuyên ngành bao gồm một khóa học riêng cho dự án thực hành, bạn sẽ cần hoàn thành từng khóa học khác trước khi bạn có thể bắt đầu khóa học đó.

Khi bạn hoàn thành mọi khóa học và hoàn thành dự án thực hành, bạn sẽ kiếm được Chứng chỉ có thể gửi đến các nhà tuyển dụng.

Xem thêm bài viết về các địa điểm học tiếng Anh miễn phí với người nước ngoài tại đây

Cách đăng kí khóa học tiếng Anh thương mại

Đăng ký trực tiếp vào Chuyên ngành hoặc xem lại các khóa học và chọn khóa học bạn muốn bắt đầu. Khi bạn đăng ký một khóa học là một phần của Chuyên ngành, bạn sẽ tự động đăng ký vào Chuyên ngành đầy đủ. Bạn có thể hoàn thành chỉ một khóa học – bạn có thể tạm dừng việc học hoặc kết thúc đăng ký bất cứ lúc nào. Truy cập bảng điều khiển người học của bạn để theo dõi đăng ký khóa học và tiến trình của bạn.

Xem thêm thông tin và apply

Nguồn: Sandla.Org (lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.