5 Khóa Học Về Data Miễn Phí Của Google Mà Bạn Cần Tham Gia

Có những khóa học sẽ cấp chứng chỉ cho bạn và có những khóa học thì không. Tuy nhiên, dưới đây chính là những khóa học miễn phí chất lượng từ Google, bạn có thể tìm hiểu cùng Sandla và tham gia các khóa học này để được cung cấp kỹ năng và kiến thức cho học tập, sự nghiệp trong tương lai của bạn nhé!

Python Basics

Nếu bạn muốn hiểu các nguyên tắc cơ bản của lập trình python, lớp học Google Python này sẽ cung cấp kiến thức về Python Basics và giúp bạn đạt được điều đó. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về những điều cơ bản của Python 3, bao gồm thực thi có điều kiện và lặp lại dưới dạng cấu trúc điều khiển, chuỗi và danh sách dưới dạng cấu trúc dữ liệu. Bạn cũng sẽ học cách vẽ sơ đồ tham chiếu như một cách để bạn suy luận về việc thực thi chương trình, điều này sẽ giúp xây dựng kỹ năng sữa chữa lỗi sai của bạn.

Nếu bạn là người mới học lập trình Python, bạn chắc chắn nên tham gia khóa học python miễn phí này với chứng chỉ của Google để nâng cao hơn nữa kỹ năng lập trình của mình.

Thời lượng: 16 tiếng

Giấy chứng nhận: Có

Bạn có thể tham gia khóa học qua link:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/python-basics

Programming for Everybody (Getting Started with Python)

Programming for Everybody (Getting Started with Python) là một khóa học python miễn phí khác của Google nhằm mục đích dạy cho mọi người những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính bằng Python. Khóa học không có điều kiện gì nhất định và tránh tất cả yêu cầu khó khăn ngoại trừ các công thức toán học đơn giản nhất.

Sau khi học viên hoàn thành khóa học lấy chứng chỉ Google Python này miễn phí, họ sẽ được chuẩn bị để tham gia các khóa học lập trình nâng cao hơn.

Thời lượng: 12 tiếng

Giấy chứng nhận: Có

Bạn có thể tham gia khóa học qua link:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/programming-for-everybody-python

Tổng quan về ngành Data

SQL for Data Science

SQL for Data Science là một khóa học miễn phí được cấp chứng chỉ về khoa học dữ liệu của Google mà bạn nên cân nhắc học để nâng cao kỹ năng tương tác với dữ liệu của mình, đồng thời giúp bạn có tư duy phản biện và cung cấp thông tin chi tiết để đưa ra quyết định tốt hơn và tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu được các nguyên tắc cơ bản của SQL và làm việc với dữ liệu để bạn có thể bắt đầu phân tích nó cho các mục đích khoa học dữ liệu.

Thời lượng: 20 tiếng

Giấy chứng nhận: Có

Bạn có thể tham gia khóa học qua link:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/sql-data-science

Data Science và Data Analytics ai quan trọng hơn ai?

Front-End Web UI Frameworks and Tools: Bootstrap 4

Ba mươi mốt tiếng đồng hồ mà bạn sử dụng để học khóa học miễn phí chứng chỉ Google này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các khung giao diện người dùng web phía máy khách, cụ thể là Bootstrap 4. Điều cần thiết là bạn phải có kiến thức làm việc tốt về HTML, CSS và JavaScript nếu bạn đang đang tìm cách tham gia khóa học này.

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể thiết lập và tạo thiết kế cho một trang web bằng Bootstrap 4 cùng với components để đáp ứng và cũng có thể sử dụng các công cụ web để thiết lập và quản lý các trang web.

Thời lượng: 31 tiếng

Giấy chứng nhận: Có

Bạn có thể tham gia khóa học qua link:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/front-end-web-ui-frameworks-tools

Database Management Essentials

Database Management Essentials là một trong những khóa học cấp chứng chỉ Google miễn phí cho tất cả mọi người nhằm cung cấp nền tảng mà bạn cần cho sự nghiệp phát triển cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu hoặc kinh doanh một cách thông minh.

Khóa học này được thiết kế để đảm bảo nền tảng chung cho người học. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người tham gia khóa học đều có thể tham gia ngay vào việc viết các câu lệnh SQL trong Oracle hoặc MySQL.

Thời lượng: 29 tiếng

Giấy chứng nhận: Có

Bạn có thể tham gia khóa học qua link:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/database-management-essentials

Nguồn: Sandla.org (sưu tầm)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.