Cơ Hội Nhận Tài Trợ Dự Án 30,000,000 VND Từ Quỹ Sáng Kiến Thanh Niên 2020 cho người Việt

co-hoi-nhan-tai-tro-du-an-30000000-vnd-tu-quy-sang-kien-thanh-nien-2020-cho-nguoi-viet

Mình và team Sandla muốn giới thiệu đến các bạn: Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Trung tâm đang tổ chức dự án Youth Drivers for Change,  Quỹ Sáng Kiến Thanh Niên, nhằm tại trợ tiền thực hiện các dự án cho người Việt. 

Mô tả

Quỹ Sáng kiến thanh niên nằm trong khuôn khổ dự án Youth Drivers for Change được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của Quỹ viện trợ Ireland (Irish Aid). Dự án nhằm xây dựng và nâng cao năng lực cho thanh niên, các nhóm thanh niên, các nhóm hoạt động xã hội từ đó thực hiện những hành động nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Lợi ích

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:

  1. Nhận tài trợ lên đến 30.000.000 VNĐ/dự án
  2. Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong quá trình triển khai dự án từ 

Học bổng chính phủ Giang Tô Trung Quốc tại trường Đại học Giang Tô Jiangsu University (Toàn Phần)

hoc-bong-toan-phan-bac-cu-nhan-va-sau-dai-hoc-cua-chinh-phu-rumani-2020

Yêu cầu

  1. Đề xuất và thực hiện bởi đội/nhóm/tổ chức thanh niên (các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30)
  2. Đóng góp một cách sáng tạo, hiệu quả, khả thi và bền vững vào Các mục tiêu phát triển bền vững 
  3. Các dự án tham gia đề xuất có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn/hoạt động, trong đó các giai đoạn/hoạt động xin tài trợ từ Quỹ Sáng kiến thanh niên cần được thực hiện và hoàn thành giải ngân trong khoảng 01/04 – 31/08/2020
  4. Dự án cần có kế hoạch và hoạt động cụ thể để góp phần đạt được mục tiêu tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững
  5. Dự án cần cam kết thực hiện, theo dõi và báo cáo dự án theo yêu cầu của Ban tổ chức.

hoc-bong-thac-si-nganh-bao-chi-va-truyen-thong-dai-chung-kamal-adham-fellowship-tai-american-university-2020

Cách đăng ký tham gia

  1. Tải hồ sơ đăng ký tại đây
  2. Gửi hồ sơ đề xuất dự án đến địa chỉ email youthprojects@csds.vn

Tiêu đề hợp lệ cần phải đặt theo mẫu: 

[Quỹ Sáng kiến thanh niên 2020] Tên tổ chức _ Tên dự án

 6 Người Việt Nam Đã Làm Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Xem thông tin chi tiết

tại đây

Deadline:

16/02/2020

Nguồn: Sandla.org


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *