Học Bổng Chính Sách Công 9 Tháng Tại Trung Tâm Quốc Tế Woodrow Wilson, Mỹ 2020 – 2021

hoc-bong-chinh-sach-cong-9-thang-tai-trung-tam-quoc-te-woodrow-wilson-my-2020-2021

Học bổng liên ngắn hạn trong lĩnh vực chính sách công từ Trung Tâm Quốc Tế Woodrow Wilson với sự hỗ trợ gần như là toàn phần trong việc hỗ trợ và giúp đỡ các ứng viên mong muốn đến Mỹ làm các nghiên cứu ngắn hạn.

Mô tả Học Bổng Chính Sách Công

Chương trình làm việc ngắn hạn Hurford Youth tại Mỹ (Toàn phần)

Đây là học bổng cung cấp bởi Trung Tâm Quốc Tế Woodrow Wilson mong muốn tìm kiếm những ý tưởng trên thế giới liên quan đến chính sách công.

Trung tâm Quốc Tế Woodrow Wilson cung cấp cho người tham gia 9 tháng nghiên cứu về những vấn đề liên quan tại Mỹ. Đây là cơ hội để người tham gia có thể tương tác với những nhà làm chính sách tại Washington và nhân viên tại Wilson Center cùng với những học giả khác trong chương trình. Trung tâm chấp nhận hồ sơ của ứng viên đang làm liên quan đến lĩnh vực chính sách, những ý tưởng giải quyết các vấn đề chính yếu mà Mỹ và thế giới đang đối mặt. Người tham gia phải ở tại Mỹ trong toàn thời gian của chương trình (đầu tháng 9 đến tháng 5). Chương trình có thể tổ chức trong thời gian tối thiểu 4 tháng.

Nước

Mỹ

Lợi ích Học Bổng Chính Sách Công

Breakthrough Generation Fellowship 2019 In USA

Chương trình hỗ trợ một số tiền là 90,000USD cho 9 tháng tại Mỹ (chương trình có thể được xem là gần như toàn phần với hỗ trợ cao). Người tham gia tự chi trả chi phí bảo hiểm và đi lại.

Yêu cầu

Ứng viên

-Công nhân từ tất cả các nước 

– Ứng viên với khả năng và kinh nghiệm nổi bật từ nhiều lĩnh vực khác nhau (nghiên cứu học thuật, kinh doanh, chính phủ, báo chí, luật, và các ngành khác)

– Những ứng viên học thuật phải là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, có xuất bản sách, công trình nghiên cứu chuyên đề bên cạnh luận văn PhD

– Những người hành nghề hay làm chính sách với những thành tựu liên quan nổi bật

– Có vốn tiếng Anh tốt để có thể trao đổi ý kiến giữa những người tham gia

Hồ sơ yêu cầu

– Đơn đăng ký tại đây 

– CV không quá 3 trang. Liệt kê những bài báo/nghiên cứu riêng

– Danh sách các bài báo xuất bản nên bao gồm: tiêu đề, tên người xuất bản, ngày xuất bản, tình trạng của bản xuất bản tiếp theo (không quá 3 trang)

– Bản đề xuất dự án nghiên cứu (không quá 5 trang giấy, cỡ chữ 12. Trung tâm có quyền lược bớt những phần quá 5 trang giấy quy định

– Một danh sách bài báo cho dự án bao gồm nguồn thông tin chính và nguồn thông tin thứ cấp

– 2 lá thư giới thiệu

Deadline

 01/10/2019

Link thông tin Học Bổng Chính Sách Công

Tại đây

Sandla.org – Hà Mi (tổng hợp và dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.