Khóa học online về kỹ năng thuyết trình

khoa-hoc-online-ve-ky-nang-thuyet-trinh

Thuyết trình là cách giao tiếp phổ biến nhất. Cùng Sandla tìm hiểu khóa học này nhé.

Mô tả khóa học

 Chuyên ngành này có 4 khóa học và bao gồm các nguyên tắc cơ bản của ba kỹ năng thuyết trình chính:

  1. Kể chuyện – nghệ thuật tạo ra một kịch bản thú vị, thuyết phục và dựa trên bằng chứng cho bài thuyết trình của bạn
  2. Thiết kế trang trình bày – sự kết hợp giữa thiết kế đồ họa và thông tin để làm cho sạch và các trang trình bày rõ ràng giúp bạn truyền đạt ý tưởng của mình
  3. Truyền tải – nghệ thuật tương tác với khán giả trong khi thuyết trình và một câu hỏi và trả lời khó.
  4. Khóa học thứ 4 và cũng là khóa cuối cùng của Chuyên ngành là dự án Capstone, nơi bạn sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình «từ đầu» với một chủ đề quan trọng đối với bạn và sau đó đưa nó cho các đồng nghiệp của bạn. 

Khóa Học Online Miễn Phí Về Kĩ Năng Thuyết Phục & Giao Tiếp

Nội dung khóa học

Chuyên môn bao gồm khoảng 20 nhiệm vụ thực tế khác nhau dưới hình thức Đánh giá ngang hàng. Các nhiệm vụ được phân biệt theo cả cấu trúc và phạm vi: phân tích, chỉnh sửa, chia nhỏ thành các phần và cấu trúc bản trình bày của người khác, chỉnh sửa văn bản, tạo trang chiếu, viết kịch bản của riêng bạn, tạo trang trình bày của riêng bạn, v.v. Mỗi nhiệm vụ đều nhằm mục đích phát triển một kỹ năng nhất định được học phù hợp với mô-đun. 

Các bài học

  1. Speechwriting and Storytelling
  2. Designing Presentation Slides
  3. Effective Presentation Delivery
  4. Public Speaking Project

Top 10 kỹ năng được các nhà tuyển dụng yêu cầu năm 2020

Xem thông tin chi tiết

Tại đây

Presentations are the most popular way of communication. This Specialization has 4 courses and covers fundamentals of three major presentation skills:  1) Storytelling— the art of crafting an interesting, convincing and evidence-based script of your presentation, 2) Slide design — a merge of graphical and information design to make clean and clear slides that help you deliver your ideas 3) Delivery — the art of interacting with the audience during presentation and a tough Q&A. The 4th and final course of the Specialization is the Capstone project, where you will prepare a presentation «from scratch»  with a topic that matters to you and then deliver it to your peers.

Nguồn: Sandla.org (Lược dịch)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.