Các khóa học ngắn hạn trực tuyến của Oxford

cac-khoa-hoc-ngan-han-truc-tuyen-cua-oxford

Khu vực này được thiết kế để mang đến cho bạn cảm giác thích học trực tuyến với Oxford, với các ví dụ về cả nội dung khóa học ngắn hạn và ví dụ về loại thảo luận mà bạn sẽ tham gia với các sinh viên và chuyên gia.

Các khóa học ngắn hạn

  1. Khảo cổ học
  2. Lịch sử Mỹ thuật
  3. Văn học tiếng Anh
  4. Triết học

Tổng hợp các trang web học online mùa dịch

Khóa học khảo cổ học

Ví dụ sau đây là từ một trong những khóa học khảo cổ trực tuyến. Để biết chi tiết đầy đủ của tất cả các khóa học của chúng tôi trong lĩnh vực chủ đề này bấm vào đây.

  Nghi thức và tôn giáo trong thời tiền sử: Bài 7 tổ tiên

Khóa học lịch sử nghệ thuật

Ví dụ sau đây là từ một trong những khóa học lịch sử nghệ thuật trực tuyến của chúng tôi. Để biết chi tiết đầy đủ của tất cả các khóa học của chúng tôi trong lĩnh vực chủ đề này bấm vào đây.

  Nghệ thuật và kiến trúc Hồi giáo: Bài 2 Nơi thờ cúng và sùng đạo Hồi giáo

Khóa học văn học tiếng Anh

Đến Hàn Quốc Với Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ

Ví dụ sau đây là từ một trong những khóa học văn học tiếng Anh trực tuyến của chúng tôi. Để biết chi tiết đầy đủ của tất cả các khóa học của chúng tôi trong lĩnh vực chủ đề này bấm vào đây.

  Đọc quan trọng: Bài 4 Tường thuật và cấu trúc

Khóa học triết học

Ví dụ sau đây là từ một trong những khóa học triết học trực tuyến của chúng tôi. Để biết chi tiết đầy đủ của tất cả các khóa học của chúng tôi trong chủ đề này được bấm vào đây.

  Triết lý chính trị: Bài 2 Trạng thái tự nhiên

—–

ENGLISH

Example archaeology courses
The following example is from one of our online archaeology courses. For full details of all our courses in this subject area click here.

Ritual and Religion in Prehistory: Unit 7 Ancestor cults

Example art history courses

The following example is from one of our online art history courses. For full details of all our courses in this subject area click here.

Islamic Art and Architecture: Unit 2 Muslim places of worship and devotion

Example English literature courses
The following example is from one of our online English literature courses. For full details of all our courses in this subject area click here.

Critical Reading: Unit 4 Narrative and structure

Example philosophy courses
The following example is from one of our online philosophy courses. For full details of all our courses in this subject are click here.

Political Philosophy: Unit 2 The state of nature

Book

State of nature forum

Nguồn: Sandla.org


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.