[Online] Workshop Giúp Bạn Chinh Phục Nỗi Sợ Diễn Thuyết Trước Đám Đông: “Conquer Your Fear Of Public Speaking” 2022 (Miễn Phí Tham Dự)

online-workshop-giup-ban-chinh-phuc-noi-so-dien-thuyet-truoc-dam-dong-conquer-your-fear-of-public-speaking-2022-mien-phi-tham-du

Sandla giới thiệu với các bạn một Worksop giúp bạn Chinh Phục Nỗi Sợ Diễn Thuyết Trước Đám Đông 2022

Mô tả cơ hội

Workshop sẽ giúp bạn những kỹ năng cần thiết để bạn có thể thuyết trình, diễn thuyết trước nhiều người thông qua kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo qua chương trình Toastmasters.

Nước

Online

Kinh nghiệm và môi trường làm việc ở các nước châu Á

Deadline

Chương trình sẽ diễn ra vào T3 hằng tuần cho đến ngày 19/4

Những câu chuyện và sự thật đáng kinh ngạc về Bitcoin

Link tham dự chương trình:

 

Nguồn: Sandla.org (Sưu tầm)


Hãy thử khám phá chương trình cực kỳ chất lượng cho các bạn muốn chiến thắng học bổng toàn phần và các chương trình nước ngoài ở đây nhé.